Web İletişim Formu

 

 

 

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

I.         VERİ SORUMLUSU

 

KONALTAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kısaca “Veri Sorumlusu”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olup gerçek kişi siz de İlgili Kişi olarak kabul edilip tanımlanmaktasınız. Aşağıda belirtilen Kişisel Verilerinizi Veri Sorumlusu olarak Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere de riayet edilerek işlediğimizi, İlgili Kişiye ait kişisel verilerin güvenliğine önem verdiğimizi ve Kanun’un 10. maddesi hükmü gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak İlgili Kişi sizi bilgilendirmek isteriz.

II.        İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEPLER ve TOPLANMA YÖNTEMİ

 

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz KVKK ve ikincil düzenlemelere de uygun olarak ve sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir:

 

Kimlik (Ad Soyad)

Verilerinizin

İşlenme Amacı

Verilerinizin İşlenmesinde

Hukuki Sebep

Verilerin

 Toplanma Yöntemi

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikâyet Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi kapsamında;

İlgili Kişi’yle iletişime geçilmesi durumunda kişiye özel hitapta kullanılabilmesi ve sunulan hizmetlere ilişkin toplanan şikâyet, öneri, soru ve taleplere yönelik çözüm ve yanıtların İlgili Kişi’ye iletilebilmesi amacıyla

 

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

 

 

 

Çevrim içi elektronik formlar üzerinden Otomatik yolla

 

İletişim (Elektronik Posta)

Verilerinizin

İşlenme Amacı

Verilerinizin İşlenmesinde

Hukuki Sebep

Verilerin

 Toplanma Yöntemi

 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikâyet Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

İlgili Kişi’nin başvuruda bulunduğu konu hakkında iletişim kurulabilmesi maksadıyla

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

 

 

Çevrim içi elektronik formlar üzerinden Otomatik yolla

 

 

 

 

 

Müşteri İşlem Bilgisi (Talep/Şikâyet bilgisi)

Verilerinizin

İşlenme Amacı

Verilerinizin İşlenmesinde

Hukuki Sebep

Verilerin

 Toplanma Yöntemi

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikâyet Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi kapsamında;

İlgili Kişi’nin ilettiği şikâyet, öneri, soru veya talebin çözülmesi veya yanıtlanması amacıyla

 

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Çevrim içi elektronik formlar üzerinden Otomatik yolla

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

(IP Adresi, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri, Tarayıcı Bilgisi, Erişim Durumu,  İşletim Sisteminin Adı ve Sürümü)

Verilerinizin

İşlenme Amacı

Verilerinizin İşlenmesinde

Hukuki Sebep

Verilerin

 Toplanma Yöntemi

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Elektronik Sistemler ve

Çevrim İçi Elektronik Formlar üzerinden otomatik yolla

 

 

III.      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasındaki kanuni istisnalar kapsamında Veri Sorumlusunun Saklama ve İmha Politikasına uygun süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

IV.       KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz kural olarak 3. Taraflara aktarılmamaktadır. Ancak kişisel verileriniz, KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

V.        KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

İlgili Kişi olarak Veri Sorumlusu’na başvurarak;

 

KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen haklarınız için ıslak imzanız ve kimliğinizi tevsik edici bir belge ile konaltas@hs04.kep.tr e-posta adresimize veya Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No.354/1 Selçuklu/Konya adresimize yazılı yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Konu hakkındaki detaylı bilgileri www.konaltas.com.tr adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda bulabilirsiniz.

Web İletişim Formunu Buradan İndirebilirsiniz.